TIME2PLAY

 Time2play verzorgt een middagprogramma aansluitend op de schooltijden vanaf 4 jaar. Time2play is geopend tot half zes, maar u mag uw kind ook eerder ophalen. Het middagprogramma bestaat uit drie onderdelen:


1. Sport en spel: 

Er is een afwisselend programma met diverse sporten en sportoefeningen  en spellen. Het plezier van samenspelen is een belangrijk element.

2. Educatie:  

Gericht op huiswerk maken en huiswerkbegeleiding voor 8 - 12 jarigen en taalstimulering met een aanbod om het Nederlands meer eigen te maken, (voor)lezen, educatieve spelletje (bv op de  computer) voor 4-8 jarigen.

3. Ontspanning:

Gezelschapspelletjes en andere activiteiten om de dag ontspannen en gezellig af te sluiten.

Meester Tony en Juf Cheryll begeleiden samen Time2Play en worden daarbij zo nodig ondersteund door teamleden en stagiaires.

U geeft het aantal dagen per week en uw voorkeurdagen op bij de aanmelding. U verneemt dan van ons of wij plaats hebben. Het middagtarief bedraagt afl. 35,- per middag. Time2Play volgt het vakantieschema van de basisschool.Time 2 Play